Lịch sử phát triển

 
 

Tháng 9 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư N ăng lượng Quảng Thuận- Quảng Thuận Group được thành lập hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Điện – Năng lượng tái tạo và Chăn nuôi. Việc phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng thúc đẩy Quảng Thuận Group thành lập các công ty con: Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Thuận Phát, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Thuận Minh, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Minh Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Quảng Minh (Tháng 11/2019). Tháng 11 năm 2019, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Quảng Phát được thành lập hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi Bò Úc. Năm 2020, Quảng Thuận Group còn mở rộng lĩnh vực kinh sang lĩnh vực Xây dựng bằng việc ra đời của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quảng Thuận Long An vào tháng 5/2020 và Công ty TNHH Cảnh quan và Kiến trúc Thảo Nguyên. Năm 2021 đến đầu năm 2022, Quảng Thuận Group bùng nổ trong mọi lĩnh vực, việc phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực từ Bất động sản tới Nông nghiệp chất lượng cao…Các lĩnh vực hoạt động của Quảng Thuận Group:

   1. Lĩnh vực Điện – năng lượng tái tạo

   2. Lĩnh vực sản xuất

   3. Lĩnh vực Bất động sản

   4. Lĩnh vực chăn nuôi

   5. Lĩnh vực Thương mại- Dịch vụ

   6. Lĩnh vực giáo dục

Scroll to Top