GIỚI THIỆU CHUNG

Được hình thành từ năm 2019, cùng với những biến động về kinh tế – xã hội toàn cầu năm 2020, Quảng Thuận Group đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu và định hướng thị trường. Sở hữu tầm nhìn khái quát, Quảng Thuận Group phát triển đồng loạt nhiều lĩnh vực:

1.      Nông nghiệp Công nghệ cao

2.      Thương mại – Sản xuất

3.      Điện- năng lượng

4.      Xây dựng

5.      Bất động sản

6.      Giáo dục

Với mục đích tạo ra giá trị thiết thực cho cuộc sống cùng phương châm hoạt động đặt chữ TÂM – chữ TÍN lên hàng đầu nhằm mang đến giá trị cốt lõi phục vụ cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển xã hội. Đó chính là đích đến của Quảng Thuận.

Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước, vì thế Quảng Thuận cho ra nhiều công ty để luôn cống hiến cho sự phát triển đa dạng nhằm nâng cao chất lượng tiêu dùng.

Scroll to Top