Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

Trung thực với bản thân, chính trực trong mọi công việc. Đối với khách hàng là sự chân thành, tế nhị và thân thiện.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng các giá trị văn hóa của công ty. Tôn trọng đối tác, tôn trọng các sự thống nhất minh bạch với khách hàng

CÔNG BẰNG

Công bằng với khách hàng, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.

CẦU TOÀN

Chúng tôi theo đuổi sự hoàn mỹ và cải tiến trong mọi giải pháp, đặt ra những chuẩn mực cao nhất

TUÂN THỦ

Tuân thủ các quy định của nhà nước, chính phủ, quy định của công ty và quyền lợi dành cho khách hàng.

Scroll to Top