Giáo dục

Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Vấn đề nâng cao nhận thức về đổi mới giáo dục lâu nay tưởng như đã được làm triệt để và tạo sự thay đổi tư duy về GD-ĐT trong toàn xã hội, nhưng thực tế chưa bền vững. Chính vì vậy cần nhận thức đúng về khoa học giáo dục, bản chất của giáo dục, trách nhiệm xã hội trong hoạt động giáo dục…

Điều này đã thôi thúc Quảng Thuận Group cũng như Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quảng Thuận tham gia vào sự nghiệp “trồng người”. Đích đến của Quảng Thuận Group đó chính là được phục vụ cộng đồng và thúc đẩy phát triển xã hội, vì thế Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quảng Thuận đã kiến tạo nên môi trường giáo dục hiện đại với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, được cập nhật các phương pháp dạy học mới mẻ trên thế giới. Điều này góp phần giúp thế hệ mai sau có nền tảng vững chắc và mang Việt Nam ra thế giới.

Scroll to Top